Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu – pierwszy w Polsce tytuł przyznany

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został w dniu 12.06.2019 pierwszą w Polsce uczelnią, która uzyskała tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

Uzyskanie tytułu UPdSH jest związane z wypełnieniem pięciu kryteriów. Obejmują one zarówno deklarację poparcia dla Sprawiedliwego Handlu przez władze uczelni, jak i działania budujące świadomość studentów i nauczycieli akademickich w obszarze Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji. Kamieniem węgielnym kampanii było wprowadzenie w semestrze letnim 2017/18 zmian w programach studiów m.in. na kierunku Ekonomia Społeczna. W ich ramach wprowadzono do programu przedmiot „Handel międzynarodowy i Fair Trade (studia II stopnia, specjalność: Zrównoważony rozwój). Do programu włączono także zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu poruszane w ramach przedmiotów: Ekonomia rozwoju, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Organizacje międzynarodowe, Koncepcja i strategie zrównoważonego rozwoju, Międzynarodowa pomoc krajom słabo rozwiniętym, Korporacje na rynku międzynarodowym.

 

 

W marcu 2018 społecznym partnerem kampanii została Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska z Krakowa. Zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu były prezentowane na licznych warsztatach i konferencjach organizowanych na terenie uczelni. Były one również okazją do zapoznawania uczestników z produktami oznaczonymi certyfikatami potwierdzającymi wypełnianie przez producentów standardów Sprawiedliwego Handlu. W trakcie imprez i wydarzeń promocyjnych jak np. obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day) serwowano kawę, herbatę i cukier z certyfikatem Fairtrade. Jednym z ciekawszych zdarzeń w ramach obchodów w roku 2019 była projekcja filmu na temat Fair Trade  i towarzyszące jej warsztaty zorganizowane we współpracy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Dzięki zaangażowaniu uczestników kampanii od maja br. w sklepiku na terenie uczelni pojawiły się produkty Sprawiedliwego Handlu.

Wypełnienie kryteriów jest wiec owocem rozłożonej na dwa lata akademickie kampanii promującej Sprawiedliwy Handel na terenie uczelni. Co więcej w kolejnych latach Uniwersytet zamierza włączyć w jej treści tematykę Zrównoważonych zamówień publicznych i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Serdecznie gratulujemy grupie koordynującej kampanię na terenie uczelni, która pracuje pod przywództwem p. dr Ewy Radomskiej kreatywności i wytrwałości w działaniu.

 

Wstecz