O nas

Polska kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wspierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja mieszkańców do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Cele kampanii:

  1. Promocja w Polsce idei Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonego rozwoju w kontekście globalnym.
  2. Mobilizacja społeczności lokalnych do przyczyniania się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez wspieranie ruchu Sprawiedliwego Handlu.
  3. Budowa wrażliwości poszczególnych grup społecznych na zależności pomiędzy wyborami konsumenckimi, a warunkami życia ludzi wytwarzającymi produkty z krajów Południa.

Pojęcia podstawowe i ramy kampanii

  1. Na użytek niniejszej kampanii dokumentem określającym znaczenie podstawowych terminów, takich jak: Fair Trade, Fairtrade, produkt Sprawiedliwego Handlu, organizacja Fair Trade jest Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu (ang.: A charter of Fair Trade Principles) podpisana przez Fairtrade International i World Fair Trade Organization oraz Słownik terminów Sprawiedliwego Handlu opracowany przez PSSH.
  2. Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest organizowana w Polsce według wskazań zawartych w International Fair Trade Towns Steering Committee Guidelines for Fair Trade Towns – 2015.
  3. Sygnatariusze kampanii uznają, że Systemy certyfikacji Sprawiedliwego Handlu wymienione w Rozdziale 2 International Guide to Fair Trade Labels są wystarczającą gwarancją uznania, że produkt został wytworzony na zasadach Sprawiedliwego Handlu.

Sygnatariusze kampanii

Fairtrade Polska

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska (FP) jest ogólnopolską organizacją, której początki to założona w 2009 roku nieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu, utworzona m.in. przez Polską Akcję Humanitarną. FP jest obecnie organizacją pożytku publicznego. Fairtrade Polska reprezentuje w Polsce Fairtrade International, właściciela znaku Fairtrade umieszczanego na certyfikowanych produktach Sprawiedliwego Handlu. FP wspiera polskie firmy w zakresie certyfikacji Fairtrade oraz marketing produktów z tym znakiem. FP prowadzi również działania rzecznicze, np. w zakresie Zrównoważonych Zamówień Publicznych, wspiera kampanię Make Fruit Fair oraz zajmuje się podnoszeniem świadomości konsumentów i edukacją globalną m.in. poprzez kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Więcej informacji o Fairtrade Polska znajdziecie tutaj.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (FKO) jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. FKO prowadzi projekty informacyjne, edukacyjne, współpracuje z nauczycielami, innymi NGO, dociera do przedsiębiorców, rządu. Zasoby swojej wiedzy publikuje na popularnym portalu www.ekonsument.pl. FKO jest też twórcą przewodników po miejscach zrównoważonej konsumpcji w polskich miastach (tzw. Spacerowników po świadomej konsumpcji) a także serwisu „Dobre Zakupy” – pierwszego w Polsce niezależnego rankingu przyjaznych środowisku i odpowiedzialnych społecznie marek.

Więcej informacji o FKO znajdziecie tutaj.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (PSSH) zostało utworzone w roku 2003 przez grupę entuzjastów idei Fair Trade. Od 2010 roku PSSH jest członkiem Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu. PSSH jest organizacją, która przyczynia się do walki z głodem i ubóstwem, promuje odpowiedzialną konsumpcję oraz Sprawiedliwy Handel. Realizując cele statutowe prowadzi działania w zakresie edukacji rozwojowej, buduje świadomość społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu, przyczynia się do budowy rynku produktów Fair Trade w Polsce. Promuje pomoc rozwojową na rzecz ubogich producentów z globalnego Południa poprzez sprzedaż produktów Fair Trade.

Więcej informacji o PSSH znajdziecie tutaj.