Dlaczego warto?

Dni Wolności Gdańsk 2019

Dni Wolności Gdańsk 2019

Udział w kampanii promującej zrównoważony rozwój i Sprawiedliwy Handel stwarza okazje do współpracy dla wielu lokalnych interesariuszy. Jest to przestrzeń do angażowania władz lokalnych, szkół, uczelni, przedszkoli, jednostek harcerskich, wspólnot wyznaniowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i mediów. Działając razem, przedstawiciele tych społeczności osiągają zwielokrotniony efekt: promocyjny, – popularyzując ideę Sprawiedliwego Handlu, oraz rzeczywisty, polepszając sytuację życiową drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa. Każdy, kto kupuje produkty o etycznym pochodzeniu, wspiera handel, który promuje zrównoważony rozwój, i tym samym ma swój udział w tworzeniu lepszej rzeczywistości.

Uzyskanie honorowego tytułu Społeczności Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu jest związane z wypełnieniem określonych kryteriów. Uczestniczące w kampanii podmioty zyskują nowe możliwości promocji swojego miasta, szkoły, firmy, uczelni itd. jako jednostki zaangażowanegej w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, takich jak wyeliminowanie ubóstwa i głodu, promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, godnej pracy oraz równości płci, stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie zmianom klimatu, tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju. Udana kampania integruje lokalną społeczność, a uzyskany tytuł i dyplom są powodem do dumy.

Ponadto, udział w kampanii daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami kawy, bananów ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonymi przez organizatorów kampanii, a dany podmiot biorący udział w kampanii może liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów, czyli: Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do koordynatora kampanii – wypełnij formularz