Dlaczego warto?

Dni Wolności Gdańsk 2019 Dni Wolności Gdańsk 2019

Udział w kampanii promującej zrównoważony rozwój i Sprawiedliwy Handel stwarza okazje do współpracy dla wielu lokalnych interesariuszy. Jest to przestrzeń do angażowania władz lokalnych, szkół, uczelni, przedszkoli, jednostek harcerskich, wspólnot wyznaniowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i mediów. Działając razem, przedstawiciele tych społeczności osiągają zwielokrotniony efekt: promocyjny, – popularyzując ideę Sprawiedliwego Handlu, oraz rzeczywisty, polepszając sytuację życiową drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa. Każdy, kto kupuje produkty o etycznym pochodzeniu, wspiera handel, który promuje zrównoważony rozwój, i tym samym ma swój udział w tworzeniu lepszej rzeczywistości.

Uzyskanie honorowego tytułu Społeczności Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu jest możliwe w kilku kategoriach. Dla każdej z nich opisane zostały kryteriadostosowane do specyfiki kampanii. Uczestniczące podmioty zyskują nowe możliwości promocji m.in. swojego miasta, szkoły, firmy, uczelni. Kampania przyczynia sie do promocji idei Sprawiedliwego Handlu jako dostępnego dla każdego z nas narzędzia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, takich jak wyeliminowanie ubóstwa i głodu, promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, godnej pracy oraz równości płci, przeciwdziałanie zmianom klimatu, tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju. Udana kampania integruje lokalną społeczność, a uzyskany tytuł i dyplom są powodem do dumy.

Ponadto, udział w kampanii daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami kawy, bananów ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonymi przez organizatorów kampanii, a dany podmiot biorący udział w kampanii może liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów, czyli: Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do koordynatora kampanii – wypełnij formularz