Piekary Śląskie uzyskały tytuł „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”

Zwieńczeniem rozpoczętej w 2019 kampanii promującej Sprawiedliwy Handel i zrównoważony rozwój jest wypełnienie kryteriów i dołączenie do grona Fair Trade Towns w 36 krajach świata.

Piekary Śląskie uzyskały tytuł „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”

Kampania na rzecz uzyskania tytułu przez Piekary Śląskie została zainicjowana się w 2019  z inicjatywy aktywistów skupionych wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2. Wyjątkowo dobrze zorganizowane i dokumentowane działania na rzecz wypełnienia kryteriów toczyły się na terenie całego miasta angażując wiele instytucji i placówek kulturalnych i oświatowych. Znacząca część środków na działania został pozyskana dzięki udziałowi MDK 2 w projekcie EU WISE Young Citizens – Consumers  finansowanym przez UE w ramach programu Erasmus +.

Uroczyste wręczenie miastu Piekary Śląskie dyplomu „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” odbyło się 2 marca 2023 r. podczas sesji Rady Miasta. Młodzi lokalni aktywiści zaprezentowali przedstawicielom władz lokalnych przebieg kampanii w latach 2019-2022. Dyplom wręczyła Dorota Kocurek, członkini Rady Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

MDK Piekary wręczenie dyplomu SPDSH
Piekary Śląskie SPDSH

Organizacje wpierające kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu to: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska oraz Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim aktywistom z Piekar Sląskich ich wytrwałości i osiągnięć. Piekary Śląskie witamy w gronie ponad 2000 miast z 36 krajów uczestników kampanii Fair Trade Towns.

Wstecz