Konferencja „Siła społeczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”

W ramach Miesiąca Fairtrade zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji “Siła społeczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która odbędzie się online 12.05.2021 o godz. 18:00.

Zarejestruj się już dzisiaj! Na email podany przy rejestracji otrzymasz link do webinarium.

Konferencja będzie okazją do zastanowienia się, jak dzięki Fairtrade możemy wspólnie wzmacniać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. W pierwszej części Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland, pan Kamil Wyszkowski, omówi Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz postępy w ich realizacji. Powiemy też o tym, jak Fairtrade wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 1,2, 5, 8, 12, 13, 16 i 17.

W drugiej części konferencji uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą zaangażować się w kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Jest to kampania łącząca konsumentów, organizacje pozarządowe, władze samorządowe, jednostki edukacyjne, wspólnoty wyznaniowe i firmy na rzecz wspierania społeczności rolniczych z uboższych rejonów świata.

Program konferencji

18.00-18.05 – Rozpoczęcie konferencji i wprowadzenie do części I

18.05-18.25 – Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju – Kamil Wyszkowski

18.25-18.45 – Jak Fairtrade wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju – Rozalia Wiśniowska

18.45-18.50 – Podsumowanie i wprowadzenie do części II

18.50-19.05 – Kampania Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Gdańska – Jolanta Murawska

19.05-19.20 – Kampania Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego – dr Ewa Radomska

19.20-19.35 – Kampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Piekar Śląskich – Dobrosława Egner

19.35 – 19.40 – Podsumowanie

19.40-20.00 – Dyskusja

Zaproszenie kierujemy szczególnie do przedstawicieli miast, szkół, uniwersytetów, partnerów społecznych, firm, mediów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Sprawiedliwego Handlu i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zarejestruj się już dzisiaj! Na email podany przy rejestracji otrzymasz link do webinarium.

Prelegentki i prelegenci

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel i Prezes Rady United Nations Global Compact Network Poland (UNGC Network Poland)

W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009-14 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UNGC Network Poland (ONZ-owskiej sieci koordynującej współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi). Od 2011 roku Dyrektor Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UNGC Network Poland).

Jolanta Murawska

Główny Specjalista Referatu Spraw Zagranicznych w Biurze Prezydenta Miasta Gdańska

W Urzędzie Miejskim zajmuje się współpracą z miastami partnerskimi, m.in. z Bremą, Wilnem, a także innymi miastami rosyjskojęzycznymi. Reprezentowała Gdańsk i Polskę w Prezydium Związku Hanzy. Bierze udział w pracach  Grupy Roboczej ds. Sprawiedliwego Handlu utworzonej w Związku Hanzy, propagując ten temat w Gdańsku i innych polskich miastach Hanzeatyckich. Zaangażowana jest w udzielanie pomocy i skutecznego wsparcia różnych organizacjom społecznym. Aktywnie działa w Towarzystwie Polska-Niemcy w Gdańsku.

Ewa Radomska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt i wykładowczyni akademicka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zajmuje się zagadnieniami z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym rozwojem gospodarczym i społecznym państw, ich konkurencyjnością i innowacyjnością, handlem międzynarodowym i inwestycjami zagranicznymi, współpracą różnych uczestników globalnej gospodarki: państw, organizacji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorstw. Interesują ją regiony Europy, Azji i Afryki po których najchętniej też podróżuje. Wykłada w Polsce i za granicą jako visiting lecturer (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Grecja, Turcja, Niemcy, Bułgaria, Litwa). Wraz z zespołem Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu – wykładowcami i studentami przyczyniła się do uzyskania przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie pierwszego w Polsce tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.

Dobrosława Egner

Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. Nauczycielka, trenerka edukacji globalnej, coach i trener biznesu.

Od ponad 30 lat związana z edukacją formalną i pozaformalną. Od 2007 roku zaangażowana w projekty międzynarodowe, głównie o tematyce edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju. Swoją przygodę z nimi rozpoczęła od projektu Erasmus –  „Cut the Ice”, który zmienił jej życie i postrzeganie edukacji. Twórczyni i koordynatorka 10-ciu edycji Gry Miejskiej Fair Train. Członkini grupy Superbelfrzy RP. Założycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl. Także: harcerka, instruktorka narciarstwa, edukatorka i pracowniczka młodzieżowa.

 

Rozalia Wiśniowska

Menadżerka ds. komunikacji w Fairtrade Polska

Absolwentka Energetyki na Politechnice Krakowskiej. Od 4 lat związana z Fundacją Fairtrade Polska. Jej zainteresowanie edukacją globalną zaczęło się od wolontariatu w Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

 

 

Prowadzenie spotkania

Zbigniew Szalbot, członek Zarządu Fundacji Fairtrade Polska

Patronaty

To wydarzenie jest częścią Miesiąca Fairtrade.

Patronat nad konferencją objął Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Patronat nad konferencją, a równocześnie nad całym Miesiącem Fairtrade, objął United Nations Global Compact Network Poland.

Wstecz