O Sprawiedliwym Handlu w polskim Sejmie

Na to czekaliśmy. W Sejmie RP wygłoszono oświadczenie w sprawie nadania Jeleniej Górze tytułu Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Nieczęsto się zdarza, aby politycy w polscy wyrażali zainteresowanie działaniami ruchu na rzecz Sprawiedliwego Handlu lub je bezpośrednio wspierali. Jeśli w ogóle, czynią to Euro Posłowie wspierając nasze kampanie w Parlamencie Europejskim w ramach swojej pracy w komisjach, czy uczestnicząc w EP Fair Trade Working Group.

Chlubnym wyjątkiem jest postawa Pani posłanki Zofii Czernow, która udzielała pomocy lokalnej grupie w Jeleniej Górze w trakcie kampanii mającej na celu uzyskanie tytułu Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Pomoc polegała na udostępnianiu przestrzeni i urządzeń biurowych jej biura poselskiego w mieście oraz na wspieraniu aktywistów w dialogu z władzami samorządowymi. Tym razem, Pani posłanka na 73 posiedzeniu Sejmu RP w dniu 5 grudnia 2018 wyraziła oświadczenie w sprawie nadania Jeleniej Górze tytułu Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Czytamy w nim:

(…) Jelenia Góra, jako pierwsza na Dolnym Śląsku, a druga w Polsce, po Poznaniu, uzyskała tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Wręczenie certyfikatu odbyło się podczas święta miasta – Września Jeleniogórskiego. Tym samym Jelenia Góra dołączyła do grona ponad 2 tys. miast w 34 krajach świata posiadających tytuł Fair Trade Towns.

(…) Sprawiedliwy Handel to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny, którego celem jest poprawa warunków życia drobnych producentów z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej mogą godnie pracować, otrzymywać uczciwą cenę za wytwarzane produkty, ale też mogą nawiązywać sprawiedliwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch Sprawiedliwego Handlu tworzony jest przez organizacje pozarządowe, wolontariuszy, działaczy oraz firmy i, co bardzo ważne, przy udziale konsumentów.

(…) Sprawiedliwy Handel to nie tylko wymiana handlowa, ale znacznie szersza idea sprawiedliwości w handlu światowym. Wskazuje na potrzebę zmian w regułach i praktykach tradycyjnego handlu w taki sposób, aby ludzie stawiani byli na pierwszym miejscu. W XXI w. Sprawiedliwy Handel winien stać się najbardziej rozpoznawalną formą pomocy rozwojowej dla krajów ubogiego Południa. Jestem dumna, że moje miasto, Jelenia Góra, uzyskało ten szlachetny tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Apeluję i zachęcam panie i panów posłów oraz władze samorządowe miast do zaangażowania się w wielką ideę międzynarodowej solidarności z mieszkańcami ubogich krajów w ramach ruchu Sprawiedliwego Handlu.

Gratulujemy pomysłu i dziękujemy za promocję Sprawiedliwego Handlu w Sejmie. Według naszej wiedzy była to pierwsza taka wypowiedź.

Tadeusz Makulski

Koordynator kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Pełny tekst oświadczenia znaleźć można na stronie Sejmu RP.

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 73 w dniu 05-12-2018 retransmisja wypowiedzi

Oświadczenia.

Poseł Zofia Czernow:

Oświadczenie w sprawie nadania Jeleniej Górze tytułu Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Wstecz