Jelenia Góra – Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Jelenia Góra – Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, jako pierwsze na Dolnym Śląsku i drugie w Polsce. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbędzie się w dniu 01.09.2018 r  o godz.: 18:45 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.

Jelenia Góra – Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Wydarzenie organizowane w dniu 1 września jest zwieńczeniem starań , jakie Grupa Koordynująca kampanię podejmowała od wielu lat na rzecz promowania idei Sprawiedliwego Handlu, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji wśród mieszkańców miasta. W zasięgu kampanii znalazły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, biznesmeni i pracownicy administracji państwowej. Tym samym miasto dołączyło do grona ponad dwóch tysięcy miast w 34  krajach świata chlubiących się tytułem Fair Trade Towns! Zaproszenie na uroczystość wręczania tytułu znajduje się tutaj.

Po trwającej niemal sześć lat kampanii , organizowanej przez grupę wolontariuszy, zostały wypełnione kryteria uzyskania tytułu. W jej trakcie:

Dzięki kampanii jeleniogórscy konsumenci coraz świadomiej wybierają w sklepach produkty o etycznym pochodzeniu, których wytwarzanie nie wiązało się z łamaniem praw człowieka, praw pracowniczych oraz degradacją środowiska naturalnego. Najłatwiej rozpoznawalnymi produktami Sprawiedliwego Handlu są towary oznaczone znakiem systemu certyfikacji Fairtrade. W ofercie handlowej sklepów, stacji paliw, kawiarni w Jeleniej Górze można znaleźć: kawę, herbatę, czekoladę, kakao, cukier trzcinowy, banany ze Sprawiedliwego Handlu.

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade), jest to wspierany przez konsumentów międzynarodowy ruch społeczny organizowany przez organizacje pozarządowe, firmy, aktywistów i wolontariuszy na rzecz pomocy rozwojowej, wykluczonym ekonomicznie drobnym wytwórcom i pracownikom najemnym z krajów rozwijających się. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę warunków życia ubogich społeczności, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju.

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest polskim odpowiednikiem międzynarodowej kampanii Fair Trade Towns. W jej ramach dwa miasta: Poznań i Jelenia Góra wypełniły kryteria uzyskania tytułu. Więcej informacji o kampanii w Jeleniej Górze dostępna jest na oficjalnej Stronie Miasta Jelenia Góra w zakładce Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Osoby do kontaktu:

Elżbieta Wardzała – koordynatorka kampanii w Jeleniej Górze tel. 534 531 031

Tadeusz Makulski – koordynator kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kontakt email; tel. 508 044 484

Jelenia Góra – Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Wstecz