Żywność i smakołyki ze Sprawiedliwego Handlu w szkole

Edukatorzy prowadzący na zlecenie Fundacji warsztaty i pogadanki podpisali umowy, zgodnie z którymi zobowiązują się do nieprowadzenia podczas zajęć w szkołach sprzedaży ani promocji konkretnych marek czy sklepów. Byłoby to bowiem wykorzystaniem środków publicznych dla celów komercyjnych a ponadto podważałoby wiarygodność prowadzonych działań edukacyjnych.

Z drugiej strony Fundacja wręcz zachęca, by produkty Sprawiedliwego Handlu wprowadzać do szkół w odpowiedni sposób [np. poprzez sklepiki szkolne].

Jednak w 2015 roku wprowadzono przepisy zawierające listę produktów dozwolonych w szkołach i przedszkolach, by chronić dzieci przed pozostałą „niezdrową” żywnością. W związku z tym edukatorzy Fundacji oraz szkoły, będące naszymi partnerami, spotkały się z nowym systemowym problemem dla swojej aktywności na rzecz Sprawiedliwego Handlu.

W folderze przygotowanym przez Przemysława Żaka z Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o. wyjaśniamy, jak poruszać się w tej delikatnej materii (stan prawny na marzec 2016).

Wstecz