Odpowiedzi prawnika ws. zbierania pieniędzy w gotówce lub darów w naturze

Przedstawiamy odpowiedzi prawnika w sprawie zbierania pieniędzy w gotówce lub darów w naturze (stan prawny na marzec 2016).

Odpowiedzialność prawna szkoły

Czy szkoła/nauczycielka, która przeprowadza akcję zbiórki pieniędzy „podpada pod paragraf”?

  1. Osoby prowadzące zbieranie pieniędzy w gotówce lub darów w naturze NIE prowadzą zbiórki publicznej, podpadającej pod reżim ustawy o zbiórkach publicznych, jeśli zbiórka ta odbywa się:
    • na terenach szkolnych, oraz jednocześnie:
    • wśród młodzieży szkolnej.

    Oczywiście taka zbiórka musi odbywać się za zgodą władz szkoły, w sposób, czasie i miejscach ustalonych z władzą szkoły (zob. art. 2 pkt 4 ustawy o zbiórkach publicznych).

  2. Należy pamiętać, że w razie nie spełnienia choćby jednej z przesłanek (1a lub 1b) zbiórka będzie traktowana jako zbiórka publiczna, a wtenczas w braku dopełnienia procedury zgłoszenia – będziemy mieć do czynienia z wykroczeniem (art. 56 Kodeksu Wykroczeń).
  3. Z kolei brak zgody władz szkoły może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną w ramach zakładu pracy (szkoły), a w przypadku osób z poza szkoły także prawną. Jest wysoce prawdopodobne, że w szkole może funkcjonować regulamin w zakresie przeprowadzania zbiórek. Przykładowy regulamin Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu

Udział osób trzecich

A co jeśli w organizowanej na terenie szkolnym zbiórce uczestniczą także inne osoby niż młodzież szkolna?

Zgodnie z prawem uczestnictwo rodziców lub innych osób (np. lokalnych mieszkańców z sąsiedztwa szkoły) będzie już powodować powrót pod reżim ustawy o zbiórkach publicznych. To jednak nie musi być problematyczne. Do przeprowadzenia zbiórki publicznej nie jest konieczna organizacja pozarządowa – może to zrobić tymczasowy twór jakim jest komitet (min. 3 osoby), który przeprowadzi zgłoszenie zbiórki drogą elektroniczną (zob. zbiorki.gov.pl/zbiorki/index). Z taką zbiórką organizatorzy, w tym np. młodzież zbierająca środki – może wyjść już poza teren szkolny. Niemniej nawet przy zbiórce publicznej – w przypadku jej przeprowadzania na terenie szkoły należy uznać, że zgoda władzy szkolnej jest wymagana (sic!).

Powiązane

Opracowanie: Przemysław Żak z Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o.

Wstecz