Wyniki konkursu dot. lokalnych minikampanii propagujących Fair Trade

Komunikat ws. konkursu na prezentację dot. lokalnych minikampanii propagujących Sprawiedliwy Handel w polskich szkołach

Szkoły zgłosiły na konkurs następujące prace:

Sprawiedliwy Handel. Promocja akcji w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze

Lp. Szkoła Tytuł pracy
1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 „Handlówka” im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze Sprawiedliwy Handel – Promocja akcji w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
2. Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu
3. Zespół Szkół Handlowych w Katowicach Zespół Szkół Handlowych w Katowicach
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie Działania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie w ramach projektu „Sprawiedliwi, Aktywni, Świadomi”
5. Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”
6. XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie XIII LO w Krakowie – Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu
7. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie Fairtrade
8. XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” – realizacja projektu w XV LO w Łodzi

Prace numer 7 i 8 wpłynęły po terminie podanym w regulaminie konkursu, więc zostały wyłączone z oceny. Wszystkie oceniane prace spełniały wymogi formalne.

Organizator konkursu powołał jury z składzie:

  1. Magdalena Pastuszak, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Freedom
  2. Aleksandra Cisek, Stowarzyszenie „Ekoskop”
  3. Justyna Choroś, ekspertka w zakresie edukacji ekologicznej
  4. Agnieszka Deja, Federacja Mazowia
  5. Olga Gałek, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Każdy z jurorów ocenił prace w skali od 1 do 10. Uśrednione wyniki przedstawiają się następująco:

Lp. Szkoła Liczba punktów
1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 „Handlówka” im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze 4,8
2. Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze 5,6
3. Zespół Szkół Handlowych w Katowicach 8,6
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie 6,8
5. Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach 5,4
6. XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 6,8

 

W związku z tym szkoły zajęły następujące miejsca:

Miejsce 1 Zespół Szkół Handlowych w Katowicach
Miejsce 2 XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Miejsce 2 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
Miejsce 3 Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
Miejsce 4 Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
Miejsce 5 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 „Handlówka” im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze

 

Zgodnie z regulaminem konkursu nagrody otrzymają szkoły, które przygotowały trzy najlepsze prace tj.:

Zespół Szkół Handlowych w Katowicach
XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

Decyzje jury są ostateczne.

Organizator podjął decyzję o przekazaniu pozostałym szkołom nagród pocieszenia, dziękując wszystkim szkołom za udział i gratulując autentycznego zaangażowania.

 

W imieniu organizatorów
Andrzej Żwawa
Prezes Zarządu
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Wstecz