Dlaczego Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu?

Mówi ks. Shay Cullen

Wykład dla księży z diecezji poznańskiej w trakcie Sympozjów Duszpasterskich – Oborniki, Gostyń, Święta Góra, Poznań, 8-10 listopada 2012.

Jako członkowie Kościoła powinniśmy podążać za przykładem i słowami Jezusa Chrystusa, aby czynić ubogim sprawiedliwość i pomóc im wydobyć się z nędzy. Jezus powiedział:
„Błogosławieniu ubodzy, albowiem do nich należy królestwo niebieskie; błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Naszym obowiązkiem jest więc wspierać ubogich, aby mogli własnymi siłami osiągnąć sprawiedliwość i życie w godności. My, kapłani, jesteśmy posłani, by głosić Ewangelię i prowadzić pracę duszpasterską, byleśmy pamiętali o ubogich (por.Ga 2,9-10).

Praktykując Sprawiedliwy Handel my, księża i przewodnicy duchowi, możemy wypełnić naszą misję przez wprowadzanie wiary w czyn. Św. Jakub pisał: „Wiara bez uczynków jest martwa”. Sprawiedliwy Handel oznacza życie dla innych, świadomość niesprawiedliwości i wyzysku oraz nabywanie produktów, za które godziwie zapłacono i które powstały w bezpiecznch, zdrowych warunkach. Sprawiedliwy Handel oznacza, że kupujemy produkty nieskażone wyzyskiem, molestowaniem, pracą dzieci, pracą przymusową za niesprawiedliwą płacę czy niewolnictwem. Oznacza to uczenie siebie i naszych parafian wartości ewangelicznych, głoszonych przez Jezusa: aby czynić sprawiedliwość oraz wykorzenić głód i wyzysk. Sprawiedliwy Handel oznacza, że my i wszyscy prawdziwi chrześcijanie płacimy uczciwe ceny za produkty, które codziennie używamy i konsumujemy. […] powinniśmy uświadamiać naszych ludzi, że ubóstwo jest spowodowane przez korupcję, niesprawiedliwość społeczną i zachłanność. Wszyscy biedni są członkami bożej rodziny. Sprawiedliwy handel nie jest jałmużną czy dobroczynnością płynącą z litości. Jest to wspieranie rozwoju ludzkiego, ochrona i wsparcie dla życia. Czy to jest słuszne i sprawiedliwe, że miliard ludzi na świecie stale głoduje? Na Filipinach jest 16 mln niedożywionych. Czy piłki używane na boiskach waszych szkół kościelnych i publicznych nie są aby szyte przez głodujące dzieci w Pakistanie lub Bangladeszu? Jeśli pochodzą ze Sprawiedliwego Handu, nie powstały dzięki pracy dzieci. Czy ubrania, które noszą Wasi parafianie, nie zostały wyprodukowane w zakładach wyzyskujących pracowników, w których młodzi ludzie pracują po czternaście godzin za dwa dolary dziennie, mieszkając w brudnych slumsach i niedojadając?

Powinniśmy żyć z czystym sumieniem, używając produktów wytworzonych w godnych warunkach i sprawiedliwie, nigdy przy wyzysku pracowników. Jest to wbrew naszej wierze, nauczaniu Jezusa i Kościoła. Zakończony niedawno specjalny Synod Biskupów powtórzył i potwierdził naukę Kościoła, głoszoną przez Sobór Watykański II, że wszyscy jesteśmy misjonarzami i powinniśmy urzeczywistniać Nową Ewangelizację w oparciu o wiarę w Jezusa z Nazaretu. Powinniśmy także aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym otaczającego nas świata i przemieniać je zgodnie z naszą wiarą i wartościami chrześcijaństwa.

Wiara w działaniu jest najbardziej wiarygodna i inspirująca. Wspierając Sprawiedliwy Handel w Waszych parafiach, możecie uzyskać tytuł Parafia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu, czyniąc  ją „parafią sprawiedliwości”. Możecie zachęcać parafian do rozważania Ewangelii i Społecznej Nauki Kościoła w odniesieniu do problemów ubogich w Trzecim Świecie. To może inspirować ich zaangażowanie. Mogą używać produktów Sprawiedliwego Handlu na spotkaniach parafialnych i w parafialnych kawiarniach, wspierać projekty rozwojowe w krajach ubogich, wysyłać wolontariuszy i organizować seminaria poświęcone sprawiedliwości w handlu. To będzie budować wiarę w Jezusa z Nazaretu, który oddał życie, by pokonać zło i grzech oraz podnieść ubogich, aby były przestrzegane ich prawa i by mogli godnie żyć dzięki własnej pracy.

Ojciec Shay Cullen, pochodzi z Irlandii i od 40 lat pracuje na Filipinach. Jest członkiem Stowarzyszenia Misjonarzy św. Kolumbana, złożycielem fundacji PREDA.

Wstecz