Webinarium dla osób zainteresowanych promowaniem Sprawiedliwego Handlu

W najbliższy piątek (16 października) o godzinie 14:00 organizujemy około 90-minutowe webinarium dla osób zainteresowanych promowaniem Sprawiedliwego Handlu.

W trakcie webinarium poruszymy m.in. następujące sprawy:

Zgłoś udział w webinarium

Rejestrować można się do czwartku (15 października), po czym będziemy kontaktować się bezpośrednio z osobami, które wyraziły zainteresowanie udziałem w webinarium.

W razie pytań, uwag i wątpliwości prosimy o kontakt.

O Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” (fairtrade.org.pl): Naszą misją jest propagowanie idei oraz standardów Sprawiedliwego Handlu w celu wspierania marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. Misję realizujemy poprzez budowanie świadomości, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz działania na rzecz zwiększania dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Wspieramy kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (spolecznosci.fairtrade.org.pl). Jesteśmy partnerem Fairtrade International (fairtrade.net).

Polska kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu prowadzona wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu wraz Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja mieszkańców do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających zrównoważony rozwój.

Wstecz