Warsztaty dla osób prowadzących kampanie popularyzujące Sprawiedliwy Handel

Założenia

Trzy dwudniowe warsztaty po 15 uczestników – osób zainteresowanych prowadzeniem kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Warsztaty będą miały charakter interaktywny tj. uczestnicy będą brali udział w wypracowywaniu metod współpracy i rozwoju kampanii.

Czas i miejsce

… optymalne dla beneficjentów, można wybierać:

Uwaga! Dokładne adresy miejsc, gdzie odbędą się warsztaty, zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.

Tematyka

Dzień merytoryczny:
 Dzień aktywizujący:

Zgłoszenia

Zapewniamy ciekawy program, zwrot kosztów podróży, nocleg oraz wyżywienie. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się przy użyciu formularza rekrutacyjnego do projektu Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – rozwój kampanii „Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce w terminie do 15.10.2015 włącznie.

Wstecz