VI LO w Gdańsku wypełniło kryteria uzyskania tytułu

VI LO w Gdańsku Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Prowadzona z udziałem uczniów i nauczycieli od półtora roku kampania przyniosła bardzo dobre efekty popularyzatorskie. Działania uwzględniały miedzy innymi obchody Tygodnia Edukacji Globalnej i World Fair Trade Day.

VI LO w Gdańsku wypełniło kryteria uzyskania tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Kampania promująca Sprawiedliwy Handel i zrównoważony rozwój prowadzona jest w szkole od jesieni 2018. Jej koordynatorką, przy znaczącym udziale uczniów jest nauczycielka WOS Pani Hanna Szulman – Kudrin. W ramach kampanii zrealizowanych zostało wiele ciekawych i oryginalnych pomysłów. Działania były prowadzone były zarówno na terenie szkoły jak i w przestrzeni miasta. Uczniowie odbywali wycieczki po gdańskiej starówce z gadżetami promocyjnymi. W ich trakcie inscenizowane były scenki do fotografii, nawiązywano także rozmowy z przechodniami. W ramach kampanii odbyła się debata oksfordzka na temat Sprawiedliwego Handlu. Działania ilustrowane były materiałami fotograficznymi, tworzono także materiały wideo. W miesiącu marcu planowany jest udział uczniów i nauczycieli w sesji Rady Miasta Gdańsk. W trakcie sesji nastąpi oficjalne wręczenie dyplomu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

 

VI LO w Gdańsku wypełniło kryteria uzyskania tytułu

 

 

Wstecz