Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu – seminarium dla nauczycieli Gdańsk 28-29.03

Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu wypełnia Cele Zrównoważonego Rozwoju  zapraszamy do udziału w Seminarium w dniach 28-29 marca 2019 w Gdańsku .

Zapraszamy do udziału w Seminarium nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywistów zainteresowanych prowadzeniem kampanii promujących Sprawiedliwy Handel i zrównoważony rozwój na terenie szkół, uczelni lub miast. Celem wydarzenia jest wspólne wypracowanie pomysłów na budowę  kampanii promującej zrównoważony rozwój i odpowiedzialną konsumpcję w szkołach, a także zaproszenie nowych uczestników do współpracy.
Spotkanie będzie okazją do:

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz pokrycie kosztów dojazdu dla uczestników spoza Trójmiasta. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie. Zgłoszenie udziału odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w terminie do 28.02.2019.

Seminarium organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Wydarzenie uzyskało wsparcie Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku.

Kontakt do organizatorów:

Hanna Szulman – Kudrin
Koordynatorka Edukacji Globalnej
tel. 603 091 962e-mail: szyhanna<at>op.pl
Tadeusz Makulski
Koordynator kampanii
Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
tel. 508 044 484
e-mail: koordynator<at>fairtrade.org.pl

 

Impreza organizowana jest w ramach międzynarodowego projektu Trade Fair Live Fair przy wsparciu Unii Europejskiej. Jednym z celów projektu jest promocja kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Na stronie internetowej spolecznosci.fairtrade.org.pl. znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące kryteriów przyznawania tytułów oraz użyteczne wskazówki i materiały do prowadzenia kampanii. Sygnatariuszami kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, będącej odpowiednikiem międzynarodowej kampanii Fair Trade TownsFundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Jej częścią jest kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

 

Wstecz