Światowy Dzień Praw Konsumenta

Chcemy państwa zachęcić do organizacji wydarzeń w okolicy 15 marca, kiedy to co roku obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta. Liczymy, że podobnie jak w przypadku Tygodnia Edukacji GlobalnejŚwiatowego Dnia Sprawiedliwego Handlu placówki uczestniczące w kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu podejmą w połowie marca działania promujące Sprawiedliwy Handel w swej społeczności. Z przyjemnością będziemy informować o nich na naszej stronie, a także wesprzemy przyjazdem naszych przedstawicieli. Pomysły na działania zostały przedstawione na stronie www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/propozycje-dzialan oraz w publikacjach: Sprawiedliwy Handel w szkołach – jak go promować? Poradnik metodyczny na s. 73 oraz „Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu – Zaangażuj się!”  (obie do pobrania z www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/pobierz/materialy-do-druku).

Zgłaszanie organizowanych działań

Uprzejmie prosimy więc o wpisywanie planów organizowanych działań za pomocą tego formularza. Prosimy o zaznaczanie w formularzu zapotrzebowania na przyjazd naszego przedstawiciela, jeśli taka wizyta Państwa interesuje. Ze względów finansowych wybierzemy najciekawsze wydarzenia, oczywiście o ile zostaną nam zgłoszone nam odpowiednio wcześniej.

Dokumentowanie organizowanych działań

Prosimy też o tworzenie dokumentacji działań (fotografie, kopie informacji prasowych). Sprawozdania można wpisywać, korzystając z tego samego formularza. Przypominamy, że dokumentacja działań popularyzujących Sprawiedliwy Handel w szkołach (np. w formie prezentacji czy filmiku) będzie przedmiotem konkursu, który odbędzie się pod koniec projektu (marzec-kwiecień 2016).

Wykorzystanie przygotowanych banerów

Prosimy też o umieszczanie na państwa stronach lub profilach facebookowych przygotowanych przez nas banerów.

Światowy Dzień Praw Konsumenta a Sprawiedliwy Handel

Odpowiedzialny konsument stara się wybierać z półki sklepowej te produkty, które są najlepsze dla ludzi, zwierząt, środowiska na każdym etapie: produkcja (uprawa, pozyskiwanie surowców), przetwarzanie, opakowanie, transport, użytkowanie, utylizacja. Natomiast konsument świadomy swych praw, to obywatel, to aktywista, to osoba który wpływa na polityki producentów i sprzedawców, ale także na politykę państwa i samorządu, na prawo, tak by na półkach w sklepie było coraz mniej produktów nieetycznych, nieekologicznych, niezdrowych. Tak, by świadomy konsument nie musiał wybierać między złym i bardzo złym. Tak, by jego wybór nie był ograniczony do tego, co wcześniej zdecydowały korporacje czy urzędnicy nie baczący na rozwój zrównoważony. Obywatel uczestniczy w kształtowaniu prawa i polityk, tak by za swój etyczny wybór nie musiał przepłacać, lecz odwrotnie, by był za to premiowany.

Wiąże się to z ideą suwerenności żywnościowej. Pojęcie to oznacza, że „mieszkańcy danego kraju, regionu, miasta lub gminy wiejskiej mogą samodzielnie zaprojektować swój system żywnościowy tak, by wszyscy mieli dostęp do wystarczającej ilości zdrowej (i etycznej) żywności i by mogła ona być uprawiana w ekologiczny (i odpowiedzialny społecznie) sposób. /…/ Jej podstawą jest prawdziwa demokracja, w której każdy człowiek ma prawo do współdecydowania o sprawach swojej społeczności” (na podstawie: Marcin Gerwin „Żywność i demokracja”, Polska Zielona Sieć 2011).

Prawo do autentycznego wyboru jest prawem konsumenta.

Z tych względów Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” proponuje obchodzić to święto jako ŚWIATOWY DZIEŃ sPRAWiedliwego KONSUMENTA.

Wstecz