Poznań – Konkurs plastyczny Fair Trade dla uczniów szkół

W ramach obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, które przypada w tym roku 12 maja Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i na terenie miasta do udziału w konkursie plastycznym o tematyce Fair Trade.

Poznań – Konkurs plastyczny Fair Trade dla uczniów szkół

Regulamin konkursu

Światowy Dzień Sprawiedliwego HandluPrzedmiotem konkursu jest plakat przedstawiająca znak/logo jednego z systemów certyfikacji Fair Trade lub kompozycję kilku znaków. Praca powinna zawierać także krótki slogan promujący Sprawiedliwy Handel. Technika wykonania prac jest dowolna np.: malowany farbami plakatowymi, olejnymi,malowany kredkami,wyklejany włóczką, materiałami tekstylnymi, kolorowym papierem, materiałami z recyclingu, inną techniką.

Kryteria oceny

Prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych:

Plakaty będą oceniane całościowo – część plastyczna i slogan promujący Sprawiedliwy Handel razem.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w formie wystawy w holu budynku głównego Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

Nagrody

Prace będą oceniane przez jury reprezentowane przez pracowników Urzędu Miasta Poznania (3 osoby), przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu (1 osoba) oraz przedstawiciela Fundacji PANGEA (1 osoba). Wybrana zostanie jedna – najlepsza praca spośród wszystkich dostarczonych w każdej grupie uczniów.

Zwycięzca otrzyma rower, a Jego praca – zeskanowana lub sfotografowana (w uzgodnieniu z autorem i Jego opiekunem), będzie prezentowana w formie Citylightów w przestrzeni Poznania. Pozostali twórcy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i zestawy produktów Sprawiedliwego Handlu.

Od 2012 roku dzięki aktywnemu uczestnictwu w promocji idei Fair Trade Poznań posiada tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Status taki posiada ponad 2000 miast w 34 krajach świata. Uczestniczą one w międzynarodowej kampanii Fair Trade Towns, której celem jest budowa wrażliwości mieszkańców na problemy drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa oraz popularyzacja odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwości w handlu.

Sprawiedliwy Handel (and. Fair Trade) to forma pomocy rozwojowej dla drobnych wytwórców z krajów rozwijających się organizowana przez organizacje pozarządowe i firmy przy udziale licznej rzeszy wolontariuszy i świadomych konsumentów. Poprzez zakupy produktów spożywczych, wyrobów rękodzieła, bawełny i kwiatów pochodzących od certyfikowanych producentów przyczyniamy się do uzyskiwania godnych wynagrodzeń za pracę i poprawy ich warunków życia. Zachowanie standardów Sprawiedliwego Handlu jest potwierdzane przez funkcjonujące na świecie niezależne systemy certyfikacji. Do najbardziej rozpowszechnionych systemów w Europie należą: Fairtrade, WFTO Guaranteed Fair Trade, Eco Cert Fair Trade, Fair for Life, Naturland Fair.

Poznań - Konkurs plastyczny Fair Trade dla uczniów szkół

Źródła informacji dot. Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), między innymi:

  1. Strony internetowe Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska: http://www.fairtrade.org.pl
  2. Strony internetowe Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu: http://www.sprawiedliwyhandel.pl/pl/
  3. Fundacji Kupuj odpowiedzialnie: http://www.ekonsument.pl

Działanie prowadzone jest w ramach kampaniia Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, który uzyskał taki tytuł.

Kampania MPdSH (ang. Fair Trade Towns) jest prowadzona w Polsce dzięki współpracy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu i Fundacji Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska.

Wstecz