Poznań Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu – akcja na rzecz odnowienia tytułu

Uzyskany przez społeczność Poznania w listopadzie 2012 roku został przyznany na 2 lata. Obecnie wznawia pracę grupa koordynująca kampanię w miescie celem przygotowania nowego raportu z wypełnienia kryteriów. Jednym z działań jest oznakowanie punktówe sprzedaży produktów SH na terenie miasta.

Wstecz