Opis projektu Sprawiedliwi, aktywni, świadomi

Informacje ogólne

Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce to międzynarodowy pilotażowy projekt edukacyjno-aktywizujący dla szkół, poruszający kwestie niesprawiedliwości społecznej i dyskryminacji ekonomicznej w zglobalizowanych łańcuchach dostaw. Celem projektu jest podniesienie wiedzy nt warunków pracy w krajach Południa, kształtowanie świadomości konsumenckiej i postaw obywatelskich, aktywizacja dzieci i młodzieży oraz samorządów i spółdzielni uczniowskich do działań na rzecz sprawiedliwszego świata i odpowiedzialnej konsumpcji.

Historia kampanii

szpdsh-dyplom-piatkowska-screen-450Kampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (ang. Fairtrade Schools) została zapoczątkowana w 2007 przez brytyjską organizację pozarządową Fairtrade Foundation. Kampania jest tam prowadzona w szkołach podstawowych i średnich. W jej ramach uczniowie dowiadują się o Fair Trade na takich przedmiotach jak wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, język ojczysty, a nawet matematyka. Kampania pomaga młodym ludziom zrozumieć mechanizmy rządzące światowym handlem a także sposoby, dzięki którym ma on szansę stać się bardziej sprawiedliwym.

Sukces brytyjskiej kampanii zachęcił także inne kraje do jej podjęcia. Kampania objęła swym zasięgiem ponad 1200 szkół.

W ramach kampanii szkoły mogą uzyskać tytuł „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu” (SzPdSH), co jest poprzedzone koniecznością wypełnienia szeregu kryteriów. Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu wraz z partnerami opracowała krajowe kryteria kampanii Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu. W 2013 roku kryteria SzPdSH wypełniła Szkoła Piątkowska z Poznania.

Opis grup adresatów

Grupa docelowa projektu to młodzież szkolna a także nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Przebieg projektu

Szkolenia

Do 40 szkół wybranych do projektu zostały skierowane zaproszenia na dwuczęściowe webinarium – telekonferencję (obecnie można już pobrać nagrania i prezentacje w webinariów).

Następnie zadaniem nauczycieli będzie:

  1. zorganizowanie śniadania Fair Trade dla grona pedagogicznego
    Szkoły otrzymają próbki produktów Fair Trade na potrzeby śniadań dla grona pedagogicznego
  2. przeprowadzenie (przynajmniej 1) lekcji nt. Fair Trade dla wybranej klasy / grupy uczniów (zakładamy że będzie to ok. 25 uczniów/lekcja)
    Na lekcje do klas zostaną skierowani przedstawiciele projektu w celu wsparcia nauczycieli oraz zainspirowania uczniów do dalszych działań. Przy okazji przeprowadzą oni konsultacje dla nauczycieli. Przed przeprowadzeniem lekcji nauczyciele poproszą uczniów o wypełnienie ankiet ex-ante.

Działania uczniów

Klasy (grupy uczniów), w których odbyły się wspomniane zajęcia z udziałem naszych przedstawicieli, będą miały za zadanie przeprowadzenie na forum szkoły działań popularyzujących Fair Trade w związku z następującymi obchodami:

Na stronie projektu zostaną przedstawione idee tych obchodów, tematy obchodów w poprzednich latach, przykłady działań oraz propozycje zajęć nt Sprawiedliwego Handlu, które uczniowie mogą przeprowadzić w tym czasie.

Do szkół, które zaproponują najciekawsze działania na Tydzień Edukacji Globalnej, Światowy Dzień Praw Konsumenta i Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, ponownie skierujemy osoby zajmujące się Fair Trade.

Uczniowie będą mogli zgłaszać dokumentację swoich działań na rzecz promocji Fair Trade w swych szkołach (np. pokaz slajdów, zdjęć, film) do ogólnopolskiego konkursu, którego finał odbędzie się pod koniec projektu, wiosną 2016 roku.

Publikacje

Na pierwszym etapie projektu udostępnimy publikacje opracowane wcześniej w innych podobnych projektach.

Następnie przedstawimy szkice materiałów tworzonych na potrzeby tego projektu. Będą to:

  1. przewodnik/poradnik metodyczny nt. kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, zawierający informacje nt. handlu światowego, Sprawiedliwego Handlu, kampanii za granicą i w Polsce, przykładowe scenariusze lekcji itd.
  2. poradnik nt promocji Fair Trade w szkołach, zwłaszcza w spółdzielniach uczniowskich i sklepikach szkolnych.

Nauczyciele oraz założyciele Koalicji zostaną zaproszeni do konsultacji metodycznych i merytorycznych tych publikacji. Ich nazwiska zostaną wymienione w publikacjach, otrzymają też zaświadczenia o współpracy.

Publikacje zostaną wydane i udostępnione zainteresowanym.

Prócz tego powstanie publikacja podsumowująca projekt (3). Znajdą się w niej m.in. opisy działań w uczestniczących w projekcie szkołach.

Podsumowanie projektu

Projekt zostanie podsumowany poprzez porównanie odpowiedzi ankiet ex-ante z ankietami ex-post. Dodatkowo, materiałami stanowiącymi podstawę do oceny projektu będą aktywności przeprowadzone w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej, Światowego Dnia Praw Konsumenta i Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, w tym również prace konkursowe młodzieży.

Pod koniec projektu zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja podsumowująca zrealizowane działania, prezentująca dobre praktyki wypracowane w państwa szkołach oraz doświadczenia naszych partnerów zagranicznych (Czechy, Słowenia, Islandia, Estonia).

Projekt będzie realizowany do końca kwietnia 2016 roku, z możliwością przedłużenia w zainteresowanych szkołach, po uzyskaniu przez Fundację dodatkowych środków.

Promocja

Uczestnicy projektu otrzymają kod QR, baner projektu oraz banery poszczególnych wydarzeń z prośbą o wstawienie na swoje strony.

Uzyskanie tytułu Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu

Na stronie projektu zostaną zamieszczone informacje o dalszych krokach, które szkoły uczestniczące w tym projekcie muszą zrealizować, aby na koniec roku szkolnego 2014/2015 otrzymać odnawialny co dwa lata tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

baner750×100-web

Wstecz