Konferencja Fair Trade w Czechach

Tradycja godna upowszechnienia w Polsce. Odnotowujemy ciekawe wydarzenie w Czechach. 6. listopada w Brnie odbyła się IV krajowa konferencja #FairTrade.

Wydarzenie zgromadziło ok. 120 osób, które aktywnie uczestniczą w promocji Sprawiedliwego Handlu w ramach kampanii w miastach i szkołach. Konferencja była przestrzenią wymiany praktycznych doświadczeń, kontaktów i wzajemnej motywacji do promowania Sprawiedliwego Handlu. Konferencja została zorganizowana przez organizację NaZemi , partnerami byli Fairtrade Česko a Slovensko, Ecumenical Academy, Impact Hub Brno i Czeska Agencja Rozwoju. Tytuł Fairtradova Mesta –  Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu uzyskało w Czechach 14 miast , a 26 szkół uzyskało dyplom Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. W konferencji uczestniczyła Paulina Dziedzic z Fundacji Sprawiedliwy Handel – Fairtrade Polska, której dziękujemy za materiały. Więcej zdjęć na stronie FB Fairtradová města.

Wstecz