II LO w Poznaniu o krok od tytułu „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu kontynuuje działania promujące ideę Sprawiedliwego Handlu w kolejnym roku szkolnym. Powstała grupa koordynująca projekt pod przewodnictwem trójki nauczycieli : Elżbiety Koralewskiej, Małgorzaty Łuszczek Pawełczak oraz Anny Labrzyckiej. Bardzo wielu uczniów zgłosiło chęć zaangażowania się w projekt, dlatego stworzone zostały grupy odpowiedzialne za poszczególne zadania. Wkrótce wybrani zostaną koordynatorzy. Plan działania na kolejny rok szkolny to: przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat SH na godzinach wychowawczych, promocja produktów SH, przygotowanie i dystrybucja ulotek, konkurs wiedzy o SH, plakaty, mecz oraz stworzenie strony na Facebook’u. Równolegle na bazie działań w poprzednim roku szkolnym przygotowywany jest raport z wykonania kryteriów SPdSH, jego złożenie planowane jest na koniec października. Zobacz informacje o kampanii.

Wstecz