II LO w Poznaniu odnowiło tytuł „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”

II LO w Poznaniu odnowiło tytuł „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu” w grudniu 2016. Liceum noszące imiona patronów Pani Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej  kontynuuje działania promujące ideę Sprawiedliwego Handlu w kolejnym roku szkolnym z dużymi sukcesami.

Szkoła rozszerzyła działalność dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu Erasmus Plus i kontynuuje go wraz ze szkołami z Hiszpanii oraz Szwecji. Link do strony internetowej projektu zawierający wyniki konkursu wideo oraz opis działań znajduje się tutaj. Dostępny jest także blog z aktualnościami z projektu.

 

Wstecz