Globalna Lubelszczyzna

14 XI 2014 r. odbędzie się I Lubelska Konferencja na rzecz Edukacji Globalnej „Globalna Lubelszczyzna”, w związku z Tygodniem Edukacji Globalnej. Konferencja skierowana jest do nauczycieli miasta Lublin i regionu lubelskiego. Do udziału w konferencji zostali także zaproszeni przedstawiciele firm z Lubelszczyzny, których profil działalności wiąże się z tematem konferencji, czyli z bezpieczeństwem energetycznym, zaopatrzeniem w wodę, gospodarowaniem odpadami. Patronat nad konferencją objął Prezydenta Miasta Lublin, pan Krzysztof Żuk.

Konferencja odbędzie się w GIMNAZJUM NR 9 im. cc. majora HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO ps. „ZAPORA” (ul. Lipowa 25), uczestniczącym w projekcie Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce organizowanym przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.

Osoby do kontaktu:
Barbara Greguła, tel. 509 935 988
Iwona Kryczka, tel. 668 418 110

Wstecz