Budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce

W związku z niedawno rozpoczętym rokiem szkolnym 2015/2016 pozwalamy sobie przypomnieć o projekcie Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce.

Trwa on w okresie 15.06.2014 – 30.04.2016, czyli obejmie większość obecnego roku szkolnego. Celem projektu jest ułatwienie państwa szkołom spełnienia kryteriów niezbędnych do uzyskania tytułu „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”, przyznawanego przez naszą organizację (Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”) wraz z Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu. Z przyjemnością informujemy, że do grona posiadaczy tego tytułu dołączyły właśnie SP118 z Wrocławia i ZSO z Głogowa. Gratulujemy!

Okazje do promowania Sprawiedliwego Handlu

W tym roku szkolnym będziemy zachęcać państwa do promowania Sprawiedliwego Handlu w szkołach i w środowiskach lokalnych szczególnie z następujących okazji:

Zgłaszanie zapotrzebowania na przyjazd prelegentów

Szkoły, które zgłoszą najciekawsze propozycje działań, będą mogły zwrócić się do nas o przyjazd naszego przedstawiciela i wygłoszenie prelekcji.

Formularz zgłoszeniowy

Przyjazd ten nastąpi na nasz koszt, jednak będziemy oczekiwać odesłania potwierdzenia przeprowadzenia działań promocyjnych i prelekcji (prześlemy państwu znowelizowany szablon potwierdzenia, zgodny z przedstawionymi nam nowymi wymogami) oraz link do krótkiego badania przydatności przyjazdu prelegenta.

W niedługim czasie prześlemy państwu również kilka nowych materiałów inspirujących do działań promujących Sprawiedliwy Handel.

Konferencja i publikacja z dobrymi praktykami

Natomiast pod koniec trwania projektu (w marcu lub kwietniu 2016) zaprosimy państwa na konferencję, podczas której zaprezentujemy najciekawsze działania z kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w kraju i za granicą – a więc także państwa działania!

Działania te zostaną zaprezentowane również w publikacji podsumowującej projekt. Z tego względu pod koniec projektu będziemy prosić o wypełnienie ankiety badającej wzrost wiedzy uczestników projektu oraz państwa opinie o jego przebiegu.

Ponadto z przyjemnością wystawimy zainteresowanym nauczycielom i wskazanym przez nich uczniom dyplomy / zaświadczenia / podziękowania potwierdzające udział w projekcie.

Konkurs na najciekawszą prezentację

Przypominamy, że szkoły uczestniczące w projekcie mogą wziąć udział w konkursie na najciekawszą prezentację swych działań. Regulamin konkursu jest dostępny tutaj. Przykłady tego typu prezentacji znajdują się tu.

Webinarium – jak uzyskać tytuł „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”

Niebawem wyślemy państwu zaproszenie na webinarium, na którym zaprezentujemy procedury uzyskania tytułu „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”, których aktualizację właśnie kończymy. Omówimy wtedy także nasz nowy, równoległy projekt: Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – rozwój kampanii „Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” w Polsce. Powstał on z uwagi na to, że państwa działalność ma często wymiar międzyszkolny lub nawet ponadszkolny, angażujący organizacje pozarządowe czy władze lokalne i przedsiębiorców. O projekcie tym będziemy nim informować w osobnym mailingu. Mogą się państwo doń zgłaszać, prosimy jednak mieć na uwadze jego szerszy niż szkolny wymiar.

Warto sprawdzić!

Korzystając z okazji informujemy, że:

W razie pytań, uwag i wątpliwości prosimy o kontakt.

Wstecz