Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Obejmuje swoim zasięgiem oddolne inicjatywy na rzecz promocji idei Sprawiedliwego Handlu podejmowane w miastach, szkołach, uczelniach, przedszkolach, wspólnotach religijnych, miejscach pracy, jednostkach harcerskich. Otrzymanie tytułu jest ukoronowaniem zaangażowania danej społeczności.

W 2009 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu (PSSH) w nowych krajach członkowskich UE rozpoczęła się debata na temat kampanii Fair Trade Towns. Rok później Koalicja Sprawiedliwego Handlu wspólnie z PSSH wypracowała pierwsze kryteria przyznawania tytułu.

Obecnie kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, prowadzona jest wspólnie przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Organizacje zawarły w tej sprawie porozumienie o współpracy. W ramach porozumienia zostały zatwierdzone obecnie funkcjonujące zasady i kryteria przyznawania tytułów oraz sposoby ubiegania się o nie. Wskazany został koordynator kampanii krajowej. Funkcję tę pełni przedstawiciel PSSH – Tadeusz Makulski.

Kampania obejmuje następujące obszary: miasta, szkoły, uczelnie, miejsca pracy, wspólnoty wyznaniowe, jednostki harcerskie, przedszkola. Dla każdego z nich określono odrębne kryteria uzyskania tytułu.

Pierwszym Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce jest Poznań. Tytuł został przyznany w dniu 10 listopada 2012 r.

W roku 2013 pierwszą Szkołą Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce stała się Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu.