Certyfikaty i oznaczenia produktów Sprawiedliwego Handlu

Certyfikaty i oznaczenia produktów Sprawiedliwego Handlu. Prowadzący kampanie promujące Sprawiedliwy Handel powinni mieć dostęp do usystematyzowanych informacji na temat, jak oznaczane są produkty będące de facto jej przedmiotem. Jednym z celów kampanii jest uświadomienie konsumentom,  że dzięki swoim decyzjom kupując produkty z oznaczeniami Sprawiedliwego Handlu, pomagają społecznościom drobnych wytwórców z krajów Południa. Sygnatariusze kampanii uznają, że systemy certyfikacji wymienione w Rozdziale 2 International Guide to Fair Trade Labels są wystarczającą gwarancją uznania, że produkt został wytworzony z zachowaniem standardów  Sprawiedliwego Handlu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu i firmy poprzez praktyki handlowe i działania promocyjne przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy drobnych producentów produktów rolnych, wytwórców ubrań, rękodzieła i pracowników najemnych z krajów rozwijających się. Dzięki tym organizacjom, na półkach  sklepów, jako odpowiedzialni konsumenci możemy znaleźć produkty o etycznym pochodzeniu, z oznaczeniami potwierdzającymi zachowanie standardów Sprawiedliwego Handlu przy ich wytwarzaniu.

Standardy certyfikacyjne

Organizacje Sprawiedliwego Handlu z krajów rozwiniętych wraz z partnerami z krajów globalnego Południa w długoletniej praktyce współpracy wypracowały zasady, w myśl których wypracowano standardy certyfikacji produktów. Ich celem jest wzmacnianie pozycji drobnych producentów z najbiedniejszych krajów świata i stworzenie im możliwości godnego życia z własnej pracy. Dotyczą one uczestników całego łańcucha dostaw od pierwotnych wytwórców, jak i firm handlowych dokonujących zakupu wytwarzanych przez nich produktów. Obrót surowcami oraz materiałami z certyfikatem oraz przetwarzanie ich są monitorowane według określonych procedur. Spełnianie standardów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Sprawiedliwego Handlu jest potwierdzane przez niezależne systemy certyfikacji, takie jak: Fairtrade, WFTO Guaranteed Fair Trade, Fair for Life, Naturland Fair, Ecocert.

Standardy ekonomiczne Sprawiedliwego Handlu

Standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu

Standardy środowiskowe

Szukaj produktów z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu na półkach dobrych sklepów: