O kampanii

Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu – jest odpowiednikiem kampanii Fair Trade Towns funkcjonującej w 44 krajach na świecie na 6 kontynentach. Celem kampanii jest promocja idei Fair Trade jako narzędzie pomocy rozwojowej. Cel realizowany jest poprzez budowę świadomości mieszkańców krajów rozwiniętych na problemy wytwórców żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Kampanii to oddolne działania realizowane przez społeczności lokalne miast, szkoły, firmy, grupy wyznaniowe, których zwieńczeniem jest wypełnienie kryteriów uzyskania tytułu np. Miasto/Szkoła Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy oraz firmy, przy udziale konsumentów.

Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę warunków zycia najbiedniejszych społeczności. Sprawiedliwy Handel jest więc formą pomocy rozwojowej, odpowiedzią na porażkę współczesnych rozwiązań gospodarczych w zakresie zapewnienia ludziom w najbiedniejszych krajach świata godziwych środków utrzymania i możliwości rozwoju. Idea Fair Trade polega jednak nie tylko na wymianie handlowej.

Ukazuje, że większa sprawiedliwość w handlu światowym jest możliwa. Podkreśla potrzebę zmian w regułach i praktyce handlu konwencjonalnego oraz pokazuje, jak odnoszący sukcesy biznes może stawiać ludzi na pierwszym miejscu. Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu (członkowie World Fair Trade Organization) lub oznaczony certyfikatem potwierdzającym, że wytwórca wypełnia przy produkcji konkretnego produktu standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane przez w ramach systemów certyfikacji Fairtrade, Naturland Fair i Ecocert Fair Trade, Fair