9. międzynarodowa konferencja Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

9. międzynarodowa konferencja Miasta Przyjazne dla Sprawiedlwiego Handlu

W bieżący weekend (4-5 lipca) przedstawiciele krajów z całego świata (od Czech do Kolumbii, od Ghany do Niemiec) podejmą próbę zdefiniowania przyszłości kampanii Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade Towns).

9. międzynarodowa konferencja Fair Trade Towsn odbywa się w Bristolu, w południowo-zachodniej Anglii. W mieście, które w 2015 r. jest również Zieloną Stolicą Europy, obecnych jest 250 delegatów z 21 krajów.

Kampania Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu rozpoczęła się 15 lat temu, gdy osoby wspierające organizację Oxfam w Garstang (małym brytyjskim miasteczku) zadeklarowały, że ich miasto nosić będzie tytuł Fair Trade Town, a jednocześnie będzie podejmowało wysiłek podnoszenia zarówno sprzedaży jak i świadomości na temat produktów Sprawiedliwego Handlu w sklepach, miejscach pracy, szkołach, kościołach oraz lokalnych urzędach. Fairtrade Foundation, ogólnokrajowa organizacja Sprawiedliwego Handlu w Wielkiej Brytanii, szybko podchwyciła ten pomysł. To co nastąpiło później można nazwać wprost międzynarodowym fenomenem.

Obecnie na całym świecie 1647 miast nosi tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (w Polsce mamy jedno miasto – Poznań). Wkrótce będzie ich jeszcze więcej, gdyż kolejne z nich oczekują na przyznanie tytułu. W samych Niemczech liczba takich miast zwiększyła się z 30 do 250 w ciągu zaledwie czterech lat. Oprócz tego, Szwecja ogłosiła zamiar bycia pierwszym krajem noszącym tytuł Kraju Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu.

Ruch Fair Trade Towns odegrał istotną rolę w rozwoju Sprawiedliwego Handlu, szczególnie we wzroście sprzedaży i podnoszeniu świadomości na temat produktów Fair Trade.

„Kampania Fair Trade Towns sprawia, że duże wyzwania globalne stają się bardziej lokalnym zagadnieniem. Pozwala poczuć, że to co robimy w swoim lokalnym otoczeniu ma realny wpływ na ludzi na innych kontytentach. Wykorzystuje siłę lokalnej społeczności do dążenia do zmian na lepsze” – mówi Adam Gardner, dyrektor ds. kampanii społecznych w Fairtrade Foundation. „Kampania może także budować zaufanie do certyfikacji Fairtrade”.

Wkrótce po tym, gdy Garstang oficjalnie został pierwszym na świecie Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu, działacze przeprowadzili badanie na temat rozpoznawalności znaku Fairtrade zarówno wśród mieszkańców miasta jak i osób spoza niego. Okazało się, że 71% mieszkańców Garstang rozpoznaje znak. Wynik dla osób spoza miasta był zbliżony do średniej krajowej w tamtym czasie i wynosił 20%.

Wpływ sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu w ramach zamówień publicznych potwierdzony został w wielu miastach, w tym Oslo (Norwegia), Malmö (Szwecja) i Hanowerze (Niemcy), gdzie władze lokalne używają towarów Fairtrade znacznie częściej niż stanowi średnia. Raport sporządzony w Karlstadt (Niemcy) wskazuje, że zaobserwowany tam wzrost konsumpcji kawy Fairtrade z 5% do 75% całej kawy konsumowanej przez władze lokalne jest wynikiem kampanii Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. W szwedzkim mieście Lund, 52% bananów to banany Fairtrade, podczas gdy średnia krajowa w Szwecji wynosi 17%. Obecnie UE uaktualnia prawo dot. zamówień publicznych – ma ono ułatwić europejskim miastom wybieranie produktów spełniających kryteria Sprawiedliwego Handlu w zamówieniach publicznych.

W raporcie stworzonym dla Fairtrade Foundation, Louise Taplin (niezależny konsultant) stwierdziła, że kampania Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu ma „głęboki wpływ na świadomość i zrozumienie idei Fair Trade na poziomie lokalnym… Pozwala mieszkańcom miast usłyszeć historie konkretnych ludzi… Daje to FT bezstronność, która ma duży wpływ na zaangażowanie wolontariuszy”.

Hasło tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Fair Trade Towns brzmi „Sprawiedliwy Handel dla zrównoważonego rozwoju” (Fair Trade for sustainability). Prelegentami będą m.in. Harriet Lamb (prezes Fairtrade International), Greg Valerio (pionier w zakresie certyfikacji Fairtrade złota), Fatima Ismael (Soppexcca – spółdzielnia kawy w Nikaragui). Przedstawią oni w jaki sposób Sprawiedliwy Handel chroni środowisko i jaką rolę może odegrać w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Wyposażeni w nowe informacje i argumenty, zwolennicy kampanii będą kontynuować swoją misję wprowadzania zmian w swoich społecznościach i zwiększania sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu na całym świecie.

Wystąpienia konferencyjne można oglądać na żywo:
http://www.bristolfairtrade.org.uk/#!live/c2r8

Źródło: fairtrade.net

Wstecz