Kampania Fair Trade Towns na świecie

W drugiej dekadzie XXI wieku Sprawiedliwy Handel stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych form współpracy rozwojowej. W działania na rzecz Sprawiedliwego Handlu zaangażowane są organizacje pozarządowe, firmy, a także konsumenci. Trwałemu wzrostowi sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu towarzyszy rozwój promujących go akcji społecznych. W krajach, których mieszkańcy stykają się z ideą Fair Trade od kilkudziesięciu lat, można mówić o silnym obywatelskim ruchu poparcia dla Sprawiedliwego Handlu. Jego owocem jest m.in. kampania Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade Towns).

Kampania została zapoczątkowana w roku 2000 przez grupę entuzjastów Sprawiedliwego Handlu z brytyjskiego miasteczka Garstang. Wpadli oni na pomysł by zaprosić wszystkich kluczowych graczy swojej społeczności: burmistrza, dyrektorów szkół, przywódców grup religijnych i właścicieli firm na wspólny posiłek i poprosili ich o podpisanie zobowiązania do korzystania z produktów Sprawiedliwego Handlu oraz produktów lokalnego pochodzenia w urzędzie miasta, szkołach i firmach na terenie miasta. Wraz z burmistrzem, szkołami, grupami wyznaniowymi i lokalnymi firmami ludzie z Garstang ogłosili swoje miasto pierwszym na świecie Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu na publicznym spotkaniu w kwietniu 2000 r. George Foulkes – poseł, były podsekretarz stanu w rządzie Zjednoczonego Królestwa powiedział wtedy: „Iskierka, która zapaliła się w Garstang, może rozprzestrzenić się jak pożar po całym kraju i poza nim.” Nikt w tym czasie nie mógł przewidzieć, jak prorocze będą jego słowa.

Od tego czasu, w ciągu ponad 15 lat, w setkach miast na świecie przeprowadzono szereg akcji promocyjnych organizowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnych. Na początku 2018 roku kampania Fair Trade Towns objęła swoim zasięgiem 2 040 miejscowości z 25 krajów świata.  Obecnie tytuł mogą nie tylko uzyskiwać, miasta, gminy czy wsie, ale także szkoły, uniwersytety, miejsca pracy, wspólnoty wyznaniowe itd. W poszczególnych krajach, kampania nieco różni się ze względu na lokalną specyfikę, np. tym, jakie podmioty mogą brać w niej udział, jakie kryteria muszą spełnić i kto jest zaangażowany w ich weryfikację i przyznawanie tytułu.