Weź udział

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu – jest odpowiednikiem kampanii Fair Trade Towns funkcjonującej w 34 krajach na świecie na 6 kontynentach. Celem działań jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Kampania obejmuje swoim zasięgiem oddolne inicjatywy na rzecz promocji idei Sprawiedliwego Handlu podejmowane w miastach, szkołach, uczelniach, przedszkolach, wspólnotach religijnych, miejscach pracy, jednostkach harcerskich. Zwieńczeniem jest wypełnienie kryteriów uzyskania tytułu np. Miasto/Szkoła Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Grupy docelowe kampanii

  1. Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
  2. Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
  3. Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
  4. Miejsca Pracy Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
  5. Wspólnoty Wyznaniowe Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
  6. Harcerze Przyjaźni dla Sprawiedliwego Handlu
  7. Przedszkola Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu