Miejsca PracyMiejsca PracyWspólnoty WyznanioweWspólnotyHarcerzeHarcerzePrzedszkolaPrzedszkolaMiastaMiastaSzkołySzkołyUczelnieUczelnie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dane kontaktowe podmiotu:
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

E-mail: wz@wz.uw.edu.pl
Adres strony: www.wz.uw.edu.pl

Data rozpoczęcia kampanii: 1 lutego 2021
Data ostatniej aktualizacji wniosku: 25 lutego 2021
Data ważności tytułu:

Stopień wypełnienia kryteriów

Kryterium 1

100%

Kryterium 2

100%

Kryterium 3

0 %

Kryterium 4

0 %

Kryterium 5

0 %