Broszura

Władze lokalne, cele globalne

Broszura przedstawia jak władze samorządowe poprzez działania na rzecz Sprawiedliwego Handlu, mogą przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Opublikowano: 2019 r. Wydawca: Fairtrade Polska Pobierz

1